Speciallæge i almen medicin Morten Sæther

født i Hønefoss, Norge i 1958

• Uddannet læge fra Københavns Universitet vinteren 1989/90. Speciallæge i almen medicin, Københavns Universitet 1996.

 I mine 25 år som læge har jeg gennem mine mange ansættelser en bred lægelig baggrund. Jeg har været ansat ved mange forskelige danske og norske hospitalsafdelinger, lægehuse og -klinikker.

 Ansættelserne som sygehuslæge har været ved børneafd., forskellige kirurgiske, medicinske (hjerte, lunge, stofskiftesygdomme m.m.), psykiatriske og gynækologiske afdelinger, samt fødeafdelinger og skadestuer.

 Af specielle interesser kan jeg nævne akut skadekirurgi og psykiatri.

 Inden mine studier tog jeg i Norge en sproglig og en naturvidenskabelig studentereksamen. Jeg dyrkede ved siden af dette en del svømning og underviste i det. Herudover arbejdede jeg et år som ufaglært sygehjælper og i en periode som ufaglært arbejder ved en norsk papirfabrik.

Medlem af:

• Den almindelige danske Lægeforening

• Praktiserende Lægers Organisation

• Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Jeanette

Praksismanager 

Uddannet lægesekretær siden 1995. Har mange års erfaring fra skadestuer, bl.a. også som koordinerende lægesekretær. Har været Ledende lægesekretær og Klinikledelsessekretær i anæstesien på Rigshospitalet. 

Har egen konsulentvirksomsomhed, hvor jeg arbejder med akkreditering af læger. Har også erfaring fra risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Oplært i funktioner som: Ekg- og blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelse samt andre sygeplejefaglige opgaver. 

 

Mortens lægeklinik er blevet akkrediteret den 4.12.18 med stor ros fra surveyere.