TELEFONKONSULTATION

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 - 09.00. Her er det om nødvendigt  lægen, der besvarer patientens opkald.

 Klinikkens tlf nummer er 32 96 09 78 og står også på sygesikringskortet.

 Telefonkonsultationstiden kan også anvendes til at få svar på specielle prøver og undersøgelser.

 Telefonkonsultationstiden er kun beregnet til korte samtaler.