TIDSBESTILLING

Sørg  om muligt for at foretage tidsbestilling i god tid, og oplys, hvad konsultationen skal handle om. Det giver lægen mulighed for planlægning, hvilket bidrager til et godt forløb.

Dobbeltkonsultationer må desværre ikke længere forekomme. Det er yderligere indskærpet fra sygesikringen fra 01 04 2011, at læger kun må registrere konsultation for ét enkelt helseproblem pr. dag. Men man må og bør af mange grunde hellere gå til læge, hver gang et helbredsproblem opstår frem for at samle op.

 

Hvis der er tilfælde, hvor jeg finder denne forordning helsemæssigt uforsvarlig, vil jeg fravige.

Husk at medbringe dit sygesikringskort, hver gang du kommer hos lægen. Også ved meget korte kontakter til læge eller personale.